Algemene info

  • 2015 praktijkruimte 1Mijn praktijk is een ‘aan huis praktijk’ en voldoet aan de eisen van het NGS ( Nederlands Genootschap voor Sportmassage) en is voorzien van airconditioning.
  • Van elk bezoek of behandeling wordt een kort verslag gemaakt, conform de Wkkgz richtlijnen.
  • Ter bescherming van uw privacy is het cliënten- c.q. patiëntendossier vertrouwelijk en niet toegankelijk voor derden. De wet AVG is hiervoor richtlijn.
  • Elke cliënt conformeert zich aan de Algemene Voorwaarden van de praktijk. Deze zijn op de praktijk ter inzage beschikbaar.
  • Prijzen zoals aangegeven in het tarievenoverzicht zijn vrij van BTW.
  • Behandelingen worden contant, met pin of tikkie afgerekend.
  • Enkele ziektekostenverzekeringen vergoeden, soms gedeeltelijk, de door u gemaakte kosten. Dit geschiedt op basis van de SCAS- dan wel de NGS-certificering. Voor Topsporters gelden de NOC/NSF regels.
  • 2015 praktijkruimte 2bureau met scherm